Testo 890 Fever detection

Dobrý den,
termografie patří dnes k nepostradatelným a hlavně doporučovaným nástrojům vizuální kontroly mechanicky
a elektricky zatěžovaných komponentů. Bezdotyková metoda měření přitom pomáhá rychle
a spolehlivě rozeznat anomálie - takzvané horké body. Ty jsou zpravidla spolehlivým upozorněním na vadné
nebo opotřebované součásti strojů a zařízení. V případě zranění osob a poškození věcí tak hrozí značná
finanční a právní rizika. Proto je vhodné těmto rizikům předcházet použitím termokamery.
V průmyslové údržbě se často kontrolují objekty či stroje, které jsou v podstatě totožné. To přináší riziko,
že ve velkém množství pořízených termosnímků vznikne značný nepořádek a nebude možné jednoduše
zjistit k jakému objektu přesně daný termosnímek patří anebo naopak nebude snadné nalézt termosnímek
z minulosti k danému stroji. Díky funkci automatického rozpoznání místa měření SiteRecognition
je velice snadné se v pořízených termosnímcích orientovat. Tato funkce pracuje ve spojitosti mezi
termokamerou a vyhodnocovacím softwarem. Pracné dohledávání termosnímků se tak stává minulostí.

Nabízená akční sada termokamery testo 890 navíc ještě obsahuje funkcí Fever Detection (detekce
horečky) což je efektivní řešení pro kontrolu osob ve vstupním koridoru Vaší firmy. Automatický režim
termokamery s rozpoznáváním obličeje (jako objekt, nikoli jako osobu) má k dispozici tři různé ikony pro
automatické rozpoznání obličeje.

Měřicí technika značky testo je známá hlavně jako přenosné měřicí přístroje. Stejné je to i u nabízené sady
termokamery testo 890. Rychlá instalace během 5 – 10ti minut Vám umožní efektivní využití v různých
prostorách a na různých pracovištích s možností propojení na kvalitní, zdarma dodávaný 24“ IPS monitor.
Pro krátkodobé použití (až 4,5 hodiny) je možné termokameru na stativu použít i bez externího napájení.
V následujícím informačním materiálu se dozvíte více technických detailů a informací o možnostech jejího
využití. Samozřejmostí je i nezávazné představení termokamery přímo ve Vašich prostorech.