Skladovanie vakcín proti COVID-19

Header-testo-150-184-T4-Landingpage-widedesktop-3840x450_baxl


Optimálne skladovanie vakcín a spoľahlivé chladiace reťazce

Viac ako 150 spoločností a inštitúcií po celom svete pracuje na výskume a vývoji vakcín proti ochoreniu COVID-19.
Rozhodujúcim faktorom pri ochrane účinnosti vakcín počas výroby, skladovania a prepravy je monitorovanie definovaných teplotných limitov od 2 do 8 °C až po extrémných -80 °C, v závislosti od typu vakcíny. Testo ponúka vhodnú meraciu techniku, ktorá zaručí presné a kontinuálne meranie okolitých podmienok, aby nedošlo k zhenodnoteniu vakcín: 

  • riešenie pre monitorovanie prostredia a teploty od výroby vakcíny až po jej podanie pacientovi
  • široká škála produktov a riešení od jednoduchých USB záznamníkov až po plne integrované monitorovanie systémy a alarmom
  • služby na mieru a osobná konzultácia s odborníkmi Testo

Monitorovánie prostredia a teploty v chladničkách a mrazničkách

 
Headline-Application-1-Landingpage-2000x1500px.jpg

Pokud jsou vakcíny vystaveny špatným klimatickým podmínkám,

může být narušena jejich stabilita a účinnost - s fatálními následky. Pro zajištění splnění vysokých standardů kvality je proto nezbytné, aby byly monitorovány všechny hlavní klimatické veličiny. Klíčovým faktorem je udržování a dokumentace definovaných konstantních teplot citlivých vakcín a také zajištění nepřetržitého chladicího řetězce během celého cyklu produktu:

  • Jasně definované klimatické veličiny a teplotní limity musí být dodržovány ve všech fázích výroby.
  • Je bezpodmínečně nutné, aby během skladování a přepravy nedocházelo k žádným výkyvům teplot a klimatických podmínek a aby to bylo možné ověřit.
  • Ať už se jedná o očkovací středisko, dům s pečovatelskou službou nebo ordinaci lékaře, pokud jde o vakcinaci, je důležité, aby byla vakcína před jejím podáním plně monitorována pro zajištění jejího správného skladování a chlazení.

Měřicí řešení od společnosti Testo Vám umožní zajistit jak kvalitu vakcín, tak stabilní klimatické veličiny.